Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1989 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 22.764.229 28,3 80,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 22.166.701 27,6 81,2
b. Ormancılık 437.571 0,5 41,6
c. Balıkçılık 159.957 0,2 71,5
Sanayi Sanayi 16.163.246 20,1 88,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.412.677 1,8 103,8
b. İmalat sanayi 13.563.472 16,9 89,8
c. Elektrik gaz ve su 1.187.098 1,5 63,1
İnşaat sanayi 4.935.557 6,1 46,7
Ticaret Ticaret 14.226.776 17,7 76,9
a. Toptan ve perakende ticaret 12.158.700 15,1 78,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.068.077 2,6 70,9
Ulaştırma ve haberleşme 7.996.589 9,9 77,8
Mali müesseseler 984.266 1,2 -13,9
Konut sahipliği 2.193.406 2,7 44,2
Serbest meslek ve hizmetler 2.627.708 3,3 144,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 502.741 0,6 -43,6
Devlet hizmetleri 5.379.416 6,7 214,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 270.179 0,3 69,8
İthalat vergileri 1.748.108 2,2 74,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 78.786.738 98,0 84,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.604.212 2,0 -1.016,6
a. Dış alemden gelen 3.117.580 3,9 181,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.513.368 1,9 17,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 80.390.950 100,0 88,5