Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1989 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.897.473 10,7 38,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 4.133.323 9,0 34,6
b. Ormancılık 550.440 1,2 56,8
c. Balıkçılık 213.710 0,5 80,6
Sanayi Sanayi 13.695.234 29,9 67,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 967.786 2,1 124,3
b. İmalat sanayi 11.690.947 25,6 65,1
c. Elektrik gaz ve su 1.036.501 2,3 52,0
İnşaat sanayi 3.398.767 7,4 51,7
Ticaret Ticaret 8.934.332 19,5 56,0
a. Toptan ve perakende ticaret 7.502.708 16,4 52,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.431.624 3,1 74,1
Ulaştırma ve haberleşme 5.660.375 12,4 65,1
Mali müesseseler 2.496.526 5,5 165,6
Konut sahipliği 1.968.336 4,3 42,5
Serbest meslek ve hizmetler 1.549.616 3,4 125,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.568.905 3,4 112,5
Devlet hizmetleri 2.644.936 5,8 84,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 200.444 0,4 66,9
İthalat vergileri 1.489.496 3,3 53,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 45.366.628 99,2 62,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 366.936 0,8 -5.930,4
a. Dış alemden gelen 1.896.860 4,1 119,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.529.923 3,3 76,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 45.733.565 100,0 63,8