Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1989 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.102.844 6,1 34,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.366.598 3,9 39,9
b. Ormancılık 514.041 1,5 40,5
c. Balıkçılık 222.205 0,6 -1,3
Sanayi Sanayi 11.463.366 33,0 60,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 620.786 1,8 53,8
b. İmalat sanayi 10.066.808 29,0 63,6
c. Elektrik gaz ve su 775.772 2,2 30,3
İnşaat sanayi 3.042.840 8,8 113,8
Ticaret Ticaret 6.540.282 18,8 50,6
a. Toptan ve perakende ticaret 5.729.387 16,5 50,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 810.895 2,3 51,2
Ulaştırma ve haberleşme 4.092.090 11,8 63,4
Mali müesseseler 458.968 1,3 -34,8
Konut sahipliği 1.786.060 5,1 37,1
Serbest meslek ve hizmetler 1.121.095 3,2 117,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri -192.026 -0,6 -136,5
Devlet hizmetleri 2.333.117 6,7 73,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 137.571 0,4 48,5
İthalat vergileri 1.268.384 3,7 50,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 34.538.644 99,4 62,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 207.163 0,6 -162,8
a. Dış alemden gelen 1.749.173 5,0 220,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.542.010 4,4 76,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 34.745.806 100,0 65,9