Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1989 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 37.703.929 16,4 69,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 34.752.098 15,1 71,4
b. Ormancılık 2.050.272 0,9 49,7
c. Balıkçılık 901.559 0,4 37,7
Sanayi Sanayi 61.594.770 26,7 76,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 4.624.833 2,0 96,2
b. İmalat sanayi 52.561.489 22,8 77,2
c. Elektrik gaz ve su 4.408.449 1,9 55,8
İnşaat sanayi 15.904.261 6,9 59,1
Ticaret Ticaret 42.652.757 18,5 66,0
a. Toptan ve perakende ticaret 36.519.369 15,9 65,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 6.133.388 2,7 68,8
Ulaştırma ve haberleşme 26.316.740 11,4 72,6
Mali müesseseler 6.498.931 2,8 51,8
Konut sahipliği 8.390.269 3,6 43,3
Serbest meslek ve hizmetler 7.544.381 3,3 135,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.561.646 1,1 -23,5
Devlet hizmetleri 15.535.058 6,7 144,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 890.559 0,4 66,5
İthalat vergileri 6.853.999 3,0 61,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 227.324.008 98,7 75,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 3.045.929 1,3 -6.265,7
a. Dış alemden gelen 9.415.224 4,1 137,0
b. (Eksi) Dış aleme giden 6.369.295 2,8 58,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 230.369.937 100,0 78,3