Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.557.873 12,1 58,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.996.211 10,6 59,2
b. Ormancılık 343.750 0,9 35,6
c. Balıkçılık 217.912 0,6 105,3
Sanayi Sanayi 10.937.393 29,0 70,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 828.628 2,2 82,8
b. İmalat sanayi 9.284.523 24,7 69,2
c. Elektrik gaz ve su 824.242 2,2 76,5
İnşaat sanayi 2.970.438 7,9 66,2
Ticaret Ticaret 7.588.257 20,1 61,5
a. Toptan ve perakende ticaret 6.523.879 17,3 59,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.064.378 2,8 75,9
Ulaştırma ve haberleşme 4.814.609 12,8 79,2
Mali müesseseler 1.495.932 4,0 43,4
Konut sahipliği 1.649.499 4,4 34,6
Serbest meslek ve hizmetler 919.296 2,4 74,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.192.420 3,2 24,8
Devlet hizmetleri 1.869.170 5,0 43,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 162.953 0,4 59,5
İthalat vergileri 1.429.463 3,8 46,9
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 37.202.462 98,8 64,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 461.603 1,2 302,3
a. Dış alemden gelen 1.455.921 3,9 105,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 994.318 2,6 67,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 37.664.065 100,0 65,3