Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 12.637.744 29,6 66,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 12.235.398 28,7 66,1
b. Ormancılık 309.068 0,7 86,7
c. Balıkçılık 93.278 0,2 103,0
Sanayi Sanayi 8.567.139 20,1 76,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 693.257 1,6 64,4
b. İmalat sanayi 7.146.176 16,8 76,8
c. Elektrik gaz ve su 727.706 1,7 87,9
İnşaat sanayi 3.363.648 7,9 98,8
Ticaret Ticaret 8.040.436 18,9 71,0
a. Toptan ve perakende ticaret 6.830.179 16,0 68,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.210.257 2,8 90,2
Ulaştırma ve haberleşme 4.497.650 10,5 70,4
Mali müesseseler 1.142.540 2,7 165,3
Konut sahipliği 1.521.090 3,6 36,7
Serbest meslek ve hizmetler 1.075.976 2,5 83,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 891.261 2,1 132,4
Devlet hizmetleri 1.709.545 4,0 82,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 159.107 0,4 68,9
İthalat vergileri 1.000.658 2,3 55,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 42.824.270 100,4 72,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -175.012 -0,4 -212,4
a. Dış alemden gelen 1.108.361 2,6 48,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.283.373 3,0 118,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 42.649.258 100,0 70,3