Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 3.539.387 12,7 76,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.070.106 11,0 74,2
b. Ormancılık 350.969 1,3 82,6
c. Balıkçılık 118.313 0,4 151,0
Sanayi Sanayi 8.193.483 29,3 91,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 431.379 1,5 39,1
b. İmalat sanayi 7.080.036 25,4 95,7
c. Elektrik gaz ve su 682.068 2,4 94,1
İnşaat sanayi 2.240.736 8,0 88,0
Ticaret Ticaret 5.728.252 20,5 85,3
a. Toptan ve perakende ticaret 4.905.997 17,6 84,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 822.255 2,9 93,8
Ulaştırma ve haberleşme 3.428.273 12,3 82,2
Mali müesseseler 939.937 3,4 94,4
Konut sahipliği 1.381.549 4,9 32,2
Serbest meslek ve hizmetler 687.153 2,5 93,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 738.420 2,6 87,0
Devlet hizmetleri 1.437.481 5,1 67,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 120.069 0,4 75,5
İthalat vergileri 970.449 3,5 63,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 27.928.349 100,0 80,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -6.294 0,0 -108,7
a. Dış alemden gelen 862.542 3,1 54,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 868.835 3,1 79,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 27.922.056 100,0 79,8