Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.567.807 7,5 81,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 976.651 4,7 63,9
b. Ormancılık 365.951 1,7 92,1
c. Balıkçılık 225.205 1,1 190,6
Sanayi Sanayi 7.152.410 34,2 91,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 403.605 1,9 39,1
b. İmalat sanayi 6.153.546 29,4 94,0
c. Elektrik gaz ve su 595.259 2,8 115,6
İnşaat sanayi 1.423.480 6,8 82,5
Ticaret Ticaret 4.342.092 20,7 84,1
a. Toptan ve perakende ticaret 3.805.790 18,2 83,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 536.302 2,6 87,4
Ulaştırma ve haberleşme 2.504.344 12,0 72,5
Mali müesseseler 703.824 3,4 112,9
Konut sahipliği 1.302.422 6,2 30,2
Serbest meslek ve hizmetler 515.125 2,5 92,1
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 526.559 2,5 100,0
Devlet hizmetleri 1.346.878 6,4 94,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 92.615 0,4 71,4
İthalat vergileri 844.986 4,0 90,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 21.269.424 101,6 81,5
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -329.698 -1,6 628,0
a. Dış alemden gelen 545.600 2,6 38,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 875.298 4,2 99,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 20.939.725 100,0 79,4