Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1988 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 22.302.811 17,3 67,5
a. Çiftçilik ve hayvancılık 20.278.365 15,7 65,7
b. Ormancılık 1.369.738 1,1 70,8
c. Balıkçılık 654.708 0,5 136,6
Sanayi Sanayi 34.850.425 27,0 80,8
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.356.870 1,8 59,8
b. İmalat sanayi 29.664.280 23,0 81,8
c. Elektrik gaz ve su 2.829.275 2,2 90,9
İnşaat sanayi 9.998.302 7,7 83,4
Ticaret Ticaret 25.699.037 19,9 73,1
a. Toptan ve perakende ticaret 22.065.845 17,1 71,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.633.192 2,8 86,2
Ulaştırma ve haberleşme 15.244.876 11,8 76,0
Mali müesseseler 4.282.232 3,3 87,2
Konut sahipliği 5.854.559 4,5 33,6
Serbest meslek ve hizmetler 3.197.550 2,5 84,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.348.660 2,6 67,7
Devlet hizmetleri 6.363.074 4,9 67,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 534.744 0,4 67,7
İthalat vergileri 4.245.555 3,3 60,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 129.224.505 100,0 72,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -49.401 0,0 -116,6
a. Dış alemden gelen 3.972.423 3,1 65,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.021.824 3,1 91,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 129.175.104 100,0 72,2