Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1987 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.869.779 12,6 -
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.510.107 11,0 -
b. Ormancılık 253.503 1,1 -
c. Balıkçılık 106.169 0,5 -
Sanayi Sanayi 6.406.440 28,1 -
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 453.178 2,0 -
b. İmalat sanayi 5.486.207 24,1 -
c. Elektrik gaz ve su 467.055 2,1 -
İnşaat sanayi 1.787.710 7,8 -
Ticaret Ticaret 4.698.224 20,6 -
a. Toptan ve perakende ticaret 4.093.248 18,0 -
b. Otel ve lokanta hizmetleri 604.976 2,7 -
Ulaştırma ve haberleşme 2.686.690 11,8 -
Mali müesseseler 1.043.307 4,6 -
Konut sahipliği 1.225.422 5,4 -
Serbest meslek ve hizmetler 526.785 2,3 -
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 955.143 4,2 -
Devlet hizmetleri 1.300.363 5,7 -
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 102.184 0,4 -
İthalat vergileri 973.324 4,3 -
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 22.665.084 99,5 -
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 114.747 0,5 -
a. Dış alemden gelen 707.905 3,1 -
b. (Eksi) Dış aleme giden 593.158 2,6 -
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 22.779.831 100,0 -