Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1987 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 7.578.966 30,3 -
a. Çiftçilik ve hayvancılık 7.367.425 29,4 -
b. Ormancılık 165.583 0,7 -
c. Balıkçılık 45.959 0,2 -
Sanayi Sanayi 4.851.544 19,4 -
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 421.769 1,7 -
b. İmalat sanayi 4.042.460 16,1 -
c. Elektrik gaz ve su 387.315 1,5 -
İnşaat sanayi 1.691.719 6,8 -
Ticaret Ticaret 4.701.836 18,8 -
a. Toptan ve perakende ticaret 4.065.643 16,2 -
b. Otel ve lokanta hizmetleri 636.194 2,5 -
Ulaştırma ve haberleşme 2.640.201 10,5 -
Mali müesseseler 430.663 1,7 -
Konut sahipliği 1.112.939 4,4 -
Serbest meslek ve hizmetler 585.799 2,3 -
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 383.573 1,5 -
Devlet hizmetleri 935.034 3,7 -
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 94.174 0,4 -
İthalat vergileri 642.820 2,6 -
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 24.882.121 99,4 -
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 155.697 0,6 -
a. Dış alemden gelen 744.466 3,0 -
b. (Eksi) Dış aleme giden 588.770 2,4 -
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 25.037.818 100,0 -