Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1987 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.001.587 12,9 -
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.762.241 11,3 -
b. Ormancılık 192.211 1,2 -
c. Balıkçılık 47.135 0,3 -
Sanayi Sanayi 4.278.749 27,6 -
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 310.163 2,0 -
b. İmalat sanayi 3.617.218 23,3 -
c. Elektrik gaz ve su 351.368 2,3 -
İnşaat sanayi 1.192.167 7,7 -
Ticaret Ticaret 3.090.621 19,9 -
a. Toptan ve perakende ticaret 2.666.364 17,2 -
b. Otel ve lokanta hizmetleri 424.257 2,7 -
Ulaştırma ve haberleşme 1.882.005 12,1 -
Mali müesseseler 483.438 3,1 -
Konut sahipliği 1.045.269 6,7 -
Serbest meslek ve hizmetler 354.951 2,3 -
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 394.870 2,5 -
Devlet hizmetleri 860.986 5,5 -
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 68.400 0,4 -
İthalat vergileri 592.396 3,8 -
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 15.455.699 99,5 -
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 72.308 0,5 -
a. Dış alemden gelen 557.374 3,6 -
b. (Eksi) Dış aleme giden 485.066 3,1 -
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 15.528.007 100,0 -