Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1987 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 863.940 7,4 -
a. Çiftçilik ve hayvancılık 595.962 5,1 -
b. Ormancılık 190.469 1,6 -
c. Balıkçılık 77.509 0,7 -
Sanayi Sanayi 3.738.974 32,0 -
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 290.194 2,5 -
b. İmalat sanayi 3.172.732 27,2 -
c. Elektrik gaz ve su 276.049 2,4 -
İnşaat sanayi 780.055 6,7 -
Ticaret Ticaret 2.359.185 20,2 -
a. Toptan ve perakende ticaret 2.072.964 17,8 -
b. Otel ve lokanta hizmetleri 286.221 2,5 -
Ulaştırma ve haberleşme 1.451.449 12,4 -
Mali müesseseler 330.564 2,8 -
Konut sahipliği 1.000.137 8,6 -
Serbest meslek ve hizmetler 268.166 2,3 -
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 263.248 2,3 -
Devlet hizmetleri 692.666 5,9 -
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 54.032 0,5 -
İthalat vergileri 443.102 3,8 -
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 11.719.021 100,4 -
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -45.289 -0,4 -
a. Dış alemden gelen 393.763 3,4 -
b. (Eksi) Dış aleme giden 439.052 3,8 -
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 11.673.732 100,0 -