Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1987 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 13.314.271 17,7 -
a. Çiftçilik ve hayvancılık 12.235.735 16,3 -
b. Ormancılık 801.765 1,1 -
c. Balıkçılık 276.771 0,4 -
Sanayi Sanayi 19.275.707 25,7 -
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.475.304 2,0 -
b. İmalat sanayi 16.318.616 21,8 -
c. Elektrik gaz ve su 1.481.787 2,0 -
İnşaat sanayi 5.451.651 7,3 -
Ticaret Ticaret 14.849.866 19,8 -
a. Toptan ve perakende ticaret 12.898.218 17,2 -
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.951.648 2,6 -
Ulaştırma ve haberleşme 8.660.344 11,5 -
Mali müesseseler 2.287.971 3,0 -
Konut sahipliği 4.383.768 5,8 -
Serbest meslek ve hizmetler 1.735.700 2,3 -
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.996.834 2,7 -
Devlet hizmetleri 3.789.049 5,1 -
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 318.789 0,4 -
İthalat vergileri 2.651.641 3,5 -
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 74.721.925 99,6 -
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 297.463 0,4 -
a. Dış alemden gelen 2.403.508 3,2 -
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.106.045 2,8 -
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 75.019.388 100,0 -